Chirurgie Dento Alveolară

Aceasta este considerata una dintre cele mai complexe ramuri ale stomatologiei. Cel mai des, tratamentul de chirurgie dento-alveolară presupune extracția dinților. Tot in cadrul acestei ramuri se efectuează următoarele intervenții rezecții apicale, gingivectomii in scop protetic (remodelarea gingiilor), extracția molarilor de minte erupți, semiinclusi sau inclusi complet in osul alveolar, chistectomii, rezecții apicale, modelarea tuberozităților maxilare, șanțurilor vestibulare, frenectomii, frenoplastii, descoperirea de canin in scop ortodontic, aditie de os, sinus lift.